Annons:

Uppsala ska vara en av de körtätare städerna i Sverige. Många studentnationer har sin egen kör. Dessutom finns de välkända körerna Orphei Drängar och Allmänna Sången och många fler körer på varierande nivå.
En lista över många av körerna i Uppsala kan ses på korsanguppland.se.

"Alla människor har förutsättningar att kunna sjunga. Det är lika självklart, som att alla kan lära sig att läsa och att räkna."

Kör för alla, konsert i Berwaldhallen

Carolina Af Ugglas & kör för alla, konsert i Berwaldhallen

Allmänna Sången är en blandad kör med cirka 50 sångare. Den bildades vid Uppsala Universitet 1830.

Kören Allmänna sången på Valborg i Uppsala


Annons: