Bloggar om Uppsala:

Vill du blogga? Börja med att registrera dej

När isen lägger sig på Ekoln söder om Uppsala tar många arter tillfället i akt. Se bl.a glacies nauta och glacies patines.

Foto: Uppsalafoto.se


Timelapse, tre dagar på fem minuter

konstnär: carolina falkholt
verk: techno techne teckna (den sista av tre målningar)
musik: relect, carolina falkholt & felix rodriguez (kobalt/stim) p&c 2014 arnioki records llc
fotografering & klippning: niklas almesjö
datum: 20140929-20141001
plats: eriksberg, uppsala

Underkategorier