Annons:

Bilder och info om några av de historiska sevärdheter som finns i Uppsala med omnejd.

Se också byggnader i Uppsala, t.ex Gustavianum, Uppsala slott och Domkyrkan.

Gamla Uppsala ligger strax norr om Uppsala. Det är ett historiskt område med bl.a Gamla Uppsala högar, en kyrka, ett museum och en mängd fornlämningar.

Promenad i Gamla Uppsala på sommaren

De tre högarna är daterade till 5-600 tal och kallas kungshögarna. Enligt myter ska "Sveakonungarna" ligga begravda där.
Ett "vattenlås" där man var tvungen att dra båtar en kort bit gjorde Gamla Uppsala till en viktig strategisk plats.

Gamla Uppsala

Ulva kvarn ligger cirka 7 km norr om Uppsala. Idag finns här bl.a en hantverksby och en restaurang, men kvarnen har anor från 1300-talet.

Ulva kvarn

Disagården är ett friluftsmuseum som ligger intill Gamla Uppsala. Det visar hur en by i Uppland kunde se ut på 1800-talet.

Disagården, Väderkvarn

Lennakatten är ett museitåg som går från Resecentrum i Uppsala. Järnvägen passerar bl.a Bärby, Marielund, Lenna & Almunge innan slutstationen i Faringe.

Video med Lennakatten, klicka på den för att spela.


Annons: