Annons:

Några av de naturområden som finns i närheten av Uppsala. Fler kan ses på t.ex Länsstyrelsens sida.

Hågadalen och Nåstens naturreservat ligger väster och söder om Uppsala. Området är populärt för vandring och här finns många leder / stigar för både vinter & sommar.

Hågadalen

Vandrare passerar ko i Hågadalen, Uppsala

Fyrisån mynnar ut i Ekoln cirka en mil söder om Uppsala. Ekoln är en del av Mälaren och det går alltså att ta sig till t.ex Stockholm via båt eller skridskor.

Sjön Ekoln i Uppsala

Kungsängarna är ett naturreservat i Kungsängen söder om Uppsala. Här växer Nordens största samling Kungsängsliljor. Kunsängsiljan är Upplands landskapsblomma och blommar i Maj-Juni. Många besöker då Kungsängen för att se de offantligt många blommorna.

Kungsängsliljor i Maj i Kungsängen Uppsala

Lunsentorpet är en raststuga i Lunsenområdet sydost om Uppsala. Raststugan är öppen för allmänheten och här finns även möjligheter till övernattning.

Lunsentorpet i Lunsen

Lunsentorpet i Lunsen

Hammarskog är ett naturområde ungefär en mil sydväst om Uppsala. Här finns leder för vandring / skidor och en plogad bana för skridskor (vid bra förhållanden) från Skarholmen.
En herrrgård med restaurang och kafé ligger ovanför Dalbyviken. Utanför herrgården finns en pulkabacke ned mot Ekoln vilket gör Hammarskog till populärt utflyktsmål för barnfamiljer.

Hammarskog

Fyrisån har sin källa i närheten av Dannemora norr om Uppsala & mynnar ut i Ekoln, söder om Uppsala. Längden är 80 km.
Vatten från Fyrisån pumpas upp på Uppsalaåsen och renas på sin väg ner för att sedan bli dricksvatten.

Fyrisån i Uppsala

Fyrisån i Uppsala


Annons: