Annons:

Fyrisån har sin källa i närheten av Dannemora norr om Uppsala & mynnar ut i Ekoln, söder om Uppsala. Längden är 80 km.
Vatten från Fyrisån pumpas upp på Uppsalaåsen och renas på sin väg ner för att sedan bli dricksvatten.

Fyrisån i Uppsala

Fyrisån i Uppsala

I Uppsala finns 10 broar över Fyrisån, om man börjar räkna vid Eddaspången och slutar vid Islandsbron. Det är också den sträcka som studenterna åker på Forsränningen som är en del av Valborgsfirandet.

Bada i Fyrisån kan man göra bl.a vid Storvad, nära Gamla Uppsala.

Båtturer brukar under sommarhalvåret gå från Islandsbron till bland annat Skokloster.


Annons: