Håll koll på radonhalten hemma med radonmätning

En hög radonhalt kan vara skadlig för hälsan och kan öka risken för lungcancer. Det är därför viktigt att göra en radon mätning för att säkerställa att radonhalten i inomhusmiljön är säker.

Mätningen ska göras under minst två månader under vinterhalvåret när huset är stängt och ventilationsanläggningen är igång.

Om radonhalten i bostaden eller lokalen är högre än referensnivån på 200 Bq/m3, kan åtgärder behöva vidtas för att sänka radonhalten. Detta kan göras genom att förbättra ventilationen, täta sprickor och hål i byggnadens grund eller installera en aktiv radonsug.

Det är viktigt att notera att även om radonhalten är högre än referensnivån på 200 Bq/m3, innebär det inte nödvändigtvis att det är en hälsorisk. Det beror på hur hög radonhalten är och hur länge man utsätts för den.

Sammanfattningsvis är en radonmätning viktig för att säkerställa att radonhalten i inomhusmiljön är säker. Om radonhalten är högre än referensnivån på 200 Bq/m3, kan åtgärder vidtas för att sänka radonhalten och minska hälsoriskerna. Det är också viktigt att notera att det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från.

Att genomföra en radonmätning i en villa är viktigt för att säkerställa att radonhalten i inomhusmiljön är säker. Radon är en gas som kan komma från marken och byggnadsmaterial (blåbetong), och höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer.

För att genomföra en radonmätning i villa kan man beställa hem radonmätare från ett ackrediterat laboratorium. När man har fått hem dosorna, är det dags att placera ut den på lämpliga platser i bostaden. Mätperioden för en radonmätning i en villa är normalt mellan två till tre månader (långtidsmätning). Efter mätperiodens slut returnerar man mätaren till laboratoriet för analys.

Om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån på 200 Bq/m3, kan åtgärder vidtas för att sänka radonhalten och minska hälsoriskerna. Detta kan göras genom att förbättra ventilationen, täta sprickor och hål i byggnadens grund eller installera en aktiv radonsug.